Disclaimer voor www.myshop.com

Algemeen

mijnWinkel BV (Kamer van Koophandel 34139714), hierna te noemen myShop.com, verleent u hierbij toegang tot www.myshop.com en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. myShop.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op www.myshop.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten voor maatwerk worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van myShop.com.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.myshop.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van myShop.com.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij myShop.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van myShop.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina?s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.myshop.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.