Opzetten productlijst in Excel#

Voordat u uw winkel in gebruik kunt nemen, moet u eerst uw gegevens in een Excel file of een database file plaatsen en deze uploaden naar onze server. De Excel file moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder geven we uitleg hoe u de productlijst het beste kunt opzetten en wat de voorwaarden zijn waaraan de productlijst moet voldoen.

Hieronder ziet u de uitleg over hoe uw Excel opgezet moet worden en kunt u kiezen voor voorbeelden om voorbeeld Excel lijsten in verschillende branches te zien.

Voorwaarden productlijst#

Voordat u uw productlijst gaat uploaden, check of de lijst aan onderstaande punten voldoet. De kans op foutmeldingen (Unable to import the productlist)en problemen zal dan gering zijn.

 • geen lege regels en/of lege kolommen of een ongebruikte eerste werkblad
  Begin de productlijst bij cel A1 en vul daarna alle regels en of kolommen in. Een lege regel of kolom (check ook op verborgen kolommen) zal voor problemen zorgen bij het uploaden van de productlijst. Dit geldt ook als u het eerste werkblad niet gebruik wordt en u pas in het tweede werkblad begint
 • gebruik unieke product nummers
  Elk afzonderlijk product wat u in uw productlijst opneemt moet een eigen, unieke productnummer hebben. Indien 2 of meer producten hetzelfde productnummer hebben, dan gaan er problemen ontstaan bij het doen van bestellingen en bij het voorraadbeheer.
 • gebruik geen aparte tekens in de productnummers
  Een productnummer kan bestaan uit letters of cijfers, het gebruik van speciale tekens als "/"," _", "( )" zorgt voor problemen, gebruik dus niet productnummers als 'B01-38/M', de / zorgt voor problemen.
 • gebruik geen aparte tekens in de namen die gebruikt worden voor het menu
  Namen voor een menu kunnen b.v. zijn herenkleding, dameskleding, kinderkleding, speciale tekens als "/", "_", "()" zorgen voor problemen, gebruik dus niet heren_kleding
 • houd een logische volgorde aan bij het aanmaken van de kolommen
  Wij raden u ten zeerste aan een bepaalde volgorde aan te houden voor het opnemen van de kolommen, eerst het product/artikelnummer, dan de kolommen van het menu al omschrijving, prijs, afbeeldingen en daarna pas de overige kolommen.. Bovendien moeten alle kolommen in de productlijst welke als menu velden worden ingesteld moeten altijd voor de kolommen staan die als zoekvelden worden ingevuld.
 • gebruik geen formules of bijzondere opmaak(codes)
  Om problemen hiermee te voorkomen kunt u het bestand het beste als .csv file opslaan, dan wordt automatisch alle opmaak/formules verwijderd. Zie ook deze link voor meer info.
 • gebruik geen speciale tekens in de naam van het bestand of in de naam van een kolom
  Als u kolommen toevoegt of uw productlijst opslaat, gebruik dan een naam zonder rare tekens als underscores (_), liggende streepjes (-), haakjes ( ) accolades [ ] of spaties.
 • het bestand mag niet te groot zijn
  Als het bestand te groot is, controleer dan eerst of er geen lege regels of kolommen in staan. Bij sommige bewerkingen kan het voorkomen dat een Excel bestand onbedoeld 65536 regels lang wordt. Is dit niet de oorzaak, sla het bestand dan op als .csv formaat en zip het. (Een bestand kunt u zippen met het programma winzip).
 • productnummer mag geen aansluitende underscores bevatten
  Vanwege het vriendelijke URL systeem mag een productnummer geen aansluitende underscores bevatten.

Kolom met afbeeldingen#

Voor het opnemen van afbeeldingen in uw winkel heeft u twee mogelijkheden. U kunt afbeeldingen op de server van mijnWinkel.nl plaatsen of u kunt de afbeeldingen op een eigen server neerzetten.

Afbeeldingen op server mijnWinkel.nl#

Als u de afbeeldingen op de server van mijnWinkel.nl uploadt, dan moet u in de productlijst exact dezelfde naam gebruiken als die u de afbeeldingen geeft bij het uploaden. U hoeft alleen een naam te vermelden,
b.v. herenjas32, een url is niet nodig. Zie deze link voor meer info.

Afbeeldingen op eigen server ruimte#

Als u de afbeeldingen op eigen server ruimte wilt plaatsen, dan moet de url beginnen met https:// en eindigen op .jpg of .gif. Zie ook de pagina Plaatjes voor meer info.

Kolom met prijs#

In de kolom met de prijzen moet u alleen het bedrag vermelden, gebruik geen valuta tekens. Het valuta teken kunt u later toevoegen via de editor/tab productlijst.

Gebruik annotaties#

Een annotatie is een (extra) eigenschap van een veld/kolom zonder dat de naam van het veld/kolom wordt beïnvloed.Het kan gezien worden als meta data, een annotatie geeft extra informatie over bestaande gegevens. Annotaties worden tussen accolades {... } geplaatst, bij voorkeur achter de naam van de kolom.

Er kunnen annotaties zijn voor de productlijst als het klant import bestand. De volgende annotaties zijn binnen mijnWinkel.nlbeschikbaar:

 • {remotecallback}: te gebruiken in de productlijst en klant import bestand en geeft aan dat de betreffende waarde uit die kolom mee gegeven moet worden in het aanroepen van de dynamische koppeling
 • {picture}: deze annotatie kan worden gebruikt in de productlijst. De afbeeldingen kolom kan de annotatie krijgen om er voor te zorgen dat de type van de kolom niet wijzigt (en dus altijd als het type plaatje blijft bestaan). Deze annotatie is ontstaan omdat een klant soms alle velden leeg had in een afbeeldingen kolom en het systeem bij een volgende upload de type omzette naar
  "text". Door het plaatsen van {picture} achter de kolom naam wordt aangegeven geeft dat het in die kolom gaat om afbeeldingen, onafhankelijk van de inhoud van de kolom. Hierdoor is het gebruik van bijvoorbeeld dummy "?ex=.gif" toevoegingen aan waarden in een afbeeldingen kolom dan ookniet meer nodig.
 • {no_wordindex}: te gebruiken in de productlijst en geeft het disabelen aan van het creëren van de reverse word index op de betreffende kolom, zie ook deze link
 • {wordindex}: geeft de kolommen in de productlijst aan die gebruikt mogen worden om een reverse word index van te maken
 • {text}: deze annotatie zorgt er voor dat de kolom in de productlijst gezien wordt als alphanumeric, ook al zouden er alleen getallen in staan
 • {no_export}: als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom bij het samenstellen van de export overgeslagen
 • {number}: als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom als numeriek gezien, ook al zou er tekst in voorkomen
 • {email): als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom als e-mail kolom gezien, ook al zou er geen @ teken in de kolom staan
 • {url}: als deze annotatie aan de titel (de eerste rij) van een kolom is toegevoegd, wordt deze kolom als een url kolom gezien

Hieronder vind u per categorie een aantal voorbeeldproductlijsten, deze kunt u downloaden en gebruiken als voorbeeld.

 • Voeding

Uploaden productlijst#

Wanneer u de productlijst klaar heeft kunt u deze gaan uploaden in de shop, u kiest dan voor de tab producten en klikt vervolgens op nieuwe productlijst. Dan kiest u voor: ik wil een nieuwe productlijst uploaden en gaat u bladeren, selecteer uw productlijst en klik op volgende. Nu komt u terecht in de Wizzard, hier dient u 8 stappen te doorlopen om de winkel al een beetje in te delen. U hoeft niet bang te zijn om een fout te maken de instellingen kunnen nog altijd gewijzigd worden.

Wizard#

De basis van elke webshop is de productlijst/.xls file. Hierin staan alle productgegevens, zoals prijs, omschrijving, url plaatje, productnummer etc. Nadat deze is aangemaakt, moet de lijst geupload worden in de editor. Dit kan via de wizard, hiermee moet een aantal stappen doorlopen worden. Hieronder zal per stap uitgelegd worden wat er gedaan moet worden.

Opnieuw doorlopen wizard#

Het kan voorkomen dat wanneer u de productlijst heeft geupload en u wilt deze lijst updaten, u weer door de wizard moet. Dit kan twee oorzaken hebben:

 • het aantal kolommen is gewijzigd, er is bv een kolom toegevoegd. Hierdoor is het noodzakelijk om de wizard opnieuw te doorlopen. Het is echter wel zo, dat de oude instellingen bewaard zijn gebleven, u hoeft dus niet alles weer opnieuw te doorlopen. Bij de stappen waar niks aangepast hoeft te worden, kunt u klikken op volgende stap
 • een kolom is van structuur gewijzigd, bv een numerieke kolom is een tekstkolom geworden doordat in een cel in plaats van een cijfer tekst is opgenomen. Hierdoor is het noodzakelijk om de wizard opnieuw te doorlopen. Het is echter wel zo, dat de oude instellingen bewaard zijn gebleven, u hoeft dus niet alles weer opnieuw te doorlopen.

Stap 1#

Als eerste stap wordt een overzicht getoond van alle kolommen van de productlijst en welke structuur deze kolommen hebben, zie plaatje hieronder. Een aantal kolommen moet een verplichte structuur hebben, bv een prijskolom moet altijd numeriek zijn en een plaatjes kolom moet altijd een afbeeldings structuur hebben. Het is niet mogelijk in deze stap de structuur van de kolom aan te passen. Het systeem heeft de structuur al vastgesteld, indien deze gewijzigd moet worden, moet eerst de productlijst aangepast worden en weer opnieuw geupload worden.

Stap 2#

Als tweede shop worden een aantal kolommen geselecteerd die van belang zijn voor een goede werking van de shop. Dit zijn:

 • productnummer: deze kolom moet unieke productnummers bevatten, elk product heeft een apart nummer nodig, dit voor een goede werking van het bestellen van producten.
 • prijs: de prijskolom moet een numerieke kolom zijn, er mogen dus alleen getallen in voorkomen. Er moet geen valuta teken opgenomen worden in deze kolom
 • valuta: hier wordt de valuta van de shop bepaald
 • btw: hier wordt bepaald hoe hoog de btw is.
 • voorraad: hier wordt bepaald of er van voorraadbeheer gebruik wordt gemaakt.

Stap 2b#

Hier kan aangegeven worden of er ook bijbehorende producten getoond moeten worden. Er kan een keuze gemaakt worden of er bijbehorende producten getoond moeten worden in het meerinfo scherm en/of in de winkelwagen. Bijbehorende producten kunnen handig zijn om de verkoop te stimuleren, bv bij de verkoop van schoenen kunt u als bijbehorend product sokken of een schoenveters laten zien.

Indien u voor ja heeft gekozen komen de volgende opties naar voren:

 • kolom bijbehorende producten: hier wordt de kolom geselecteerd waar de bijbehorende producten in staan vermeld
 • titel veld: hier wordt de kolom gekozen die als titel dient
 • korte beschrijving: hier wordt de kolom gekozen die als korte beschrijving dient
 • plaatje: hier wordt de kolom gekozen die als plaatje dient
 • velden: hier worden de kolommen aangekruist die bij de bijbehorende producten getoond moeten worden, afgezien van bovenstaande

Stap 3#

Hier kan bepaald worden of er een menu opgenomen wordt. Dit is zeer aan te raden, aangezien het menu het zoeken in de shop vergemakkelijkt. Het is mogelijk om het menu uit meerdere lagen te laten bestaan. Bv bij een kleding shop kan de eerste laag zijn dameskleding, herenkleding en kinderkleding. De tweede laag kan dan zijn jassen, broeken, etc. Gebruik voor elke laag een kolom uit de productlijst.

Indien er voor menu activatie gekozen is, zijn er twee opties:

 • sortering menu: dit kan alfabetisch of of excel volgorde zijn.
 • menu velden: hier kunnen de kolommen geselecteerd worden die voor het menu in aanmerking moeten komen. Let op dat hier alleen de kolommen getoond worden, die ook daadwerkelijk als menu getoond kunnen worden. Een kolom kan pas als menu dienen, indien er een keuze is. Indien een keuze maar uit een soort bestaat, is er geen keuze en zal de kolom hier niet getoond worden.

Stap 4#

Hier kan aangegeven worden of er ook een zoekblok boven de productlijst getoond moet worden. Naast het menu is het zoekblok een tweede mogelijkheid om de klanten te kunnen laten zoeken in de shop.

Er zijn vier verschillende zoekblokken mogelijk:

 • snel zoeken
 • categorie zoeken
 • kolom zoeken
 • uitgebreid zoeken

Stap 5#

Hier kan bepaald worden welke velden bij de productlijst getoond moeten worden. De productlijst geeft een overzicht van de producten, het meerinfo scherm laat specifieke info zien over het product. Het is dan ook aan te raden niet teveel velden te tonen op de productlijst. Een plaatje, de prijs en een titel is vaak al genoeg om de klant voldoende info te geven, indien hij/zij meer info wil, kan naar het meerinfo scherm gegaan worden.

Stap 6#

Hier kan aangegeven worden welke velden er in het meerinfo scherm getoond moeten worden. Het meerinfo scherm is bedoeld om de klant specifieke info te geven over het product, dit aangevuld met plaatjes.

De layout van het meerinfo scherm is zo ingericht dat links de hoofdfoto getoond wordt en aan de rechterkant de info teksten.

Er zijn zeven opties die gekozen kunnen worden:

 • kies titel veld: hier kan de titel van het meerinfo scherm gekozen worden
 • kies korte beschrijving: deze tekst komt onder de titel te staan
 • kies plaatje: het plaatje zal aan de linkerkant getoond worden
 • geavanceerde opties: hier kan worden aangegeven of er onder de hoofdfoto extra foto's getoond moeten worden, zie deze link voor de opbouw van de productlijst hiervoor
 • kies lange beschrijving: deze tekst zal helemaal onderaan getoond worden, onder de prijs en bestel knop
 • breedte: kan naar eigen wens ingesteld worden
 • velden: selecteer hier de velden die getoond moeten worden in het meerinfo scherm, afgezien van de velden hierboven geselecteerd

Stap 7#

Hier kan aangegeven of er gebruikt wordt gemaakt van productvariaties. Dit zal van toepassing zijn indien een product verschillende maten heeft, bv een kledingstuk. De klant kan dan een keuze maken uit verschillende maten, het product zal dan een keer getoond worden met daarbij een uitklap optie voor de verschillende maten.

Er zijn 3 opties:

 • keuzelijsten: hier kan aangegeven worden of er wel of niet gebruikt moet worden gemaakt van de variaties
 • toon op: hier kan ingesteld worden of de variaties getoond moeten worden alleen op het meerinfo scherm of zowel op de productlijst als meerinfo scherm. Wij raden aan de variaties alleen te tonen op het meerinfo scherm
 • groepeer op: hier wordt de kolom gekozen waarop gegroepeerd wordt. Stel u heeft jassen, broeken en truien in verschillende maten, dan moet de kolom waar deze artikelen in staan als groepeer kolom aangemerkt worden
 • keuzevelden: hier kunnen de kolommen geselecteerd worden waarop geselecteerd wordt, dus bv de kolom van de maten.
NB: de kolom die gekozen wordt bij groepeer op kan nooit tevens gekozen worden bij de keuzevelden, deze kolommen moeten altijd verschillend zijn.

Stap 8#

Als laatste stap moeten de bestelopties ingesteld worden, zodat klanten ook kunnen bestellen. Er kan een keuze gemaakt worden uit een bestelknop alleen op het meerinfo scherm of op zowel de productlijst als het meerinfo scherm.

Daaronder worden 2 opties weergegeven:

 • invoervelden bij bestelknop: hier kan ingesteld worden of er een invoerveld getoond wordt waarbij de klant een aantal kan opvoeren of dat bij het bestellen er altijd 1 besteld wordt.
 • winkelwagen: hier kan ingesteld worden welke velden getoond worden in de winkelwagen. Productnummer en prijs zijn de basisvelden, deze zullen altijd getoond worden, in stap 2 zijn deze geselecteerd. Bij omschrijving kunnen de velden geselecteerd worden die verder nog van belang zijn, bv korte omschrijving, zodat de klant ook weet wat deze besteld heeft.

Stel een vraag
Algemene Help
 1. Welkom bij mijnWinkel
 2. Trefwoorden
 3. Stappenplan
 4. Veelgestelde Vragen (FAQ)
 5. Handleidingen printen
 6. Abonnementen
  1. Affiliateshop
  2. Abonnementsvormen
  3. Abonnement beëindigen
  4. Abonnement uitbreiden
  5. Betaaltermijnen & kortingen
  6. Betaaltermijnen en kortingen boven euro 150
  7. Basic webwinkel
  8. B2C
  9. Enterprise ordersysteem
  10. Internetkassa Professional
  11. Internetkassa Basic
  12. Light shop
  13. Offerteshop
  14. B2B/Ordersysteem vaste klanten
  15. Professional webwinkel-startup
  16. Professional webwinkel
 7. Betalen
  1. Achteraf betalen
  2. Advies betaalmethoden
  3. Afterpay
  4. Beschikbare betaalsystemen
  5. Billink
  6. Buckaroo
  7. Directe betaalmethoden
  8. Docdata Payments
  9. Electronische facturen rechtsgeldig?
  10. Internetkassa (ABN AMRO)
  11. Icepay
  12. iDEAL algemeen
  13. iDEAL ABN AMRO
  14. iDEAL ING bank
  15. iDEAL Rabo bank Professional
  16. iDEAL Mollie
  17. Klarna
  18. Multisafepay
  19. Multisafepay Connect
  20. Ogone
  21. Omnikassa Rabobank
  22. Pay.nl
  23. PayPal
  24. Paypal Checkout
  25. Postcode.nl
  26. Sisow
  27. Vemt
  28. Online betaalmethoden
 8. Ipad shop
  1. Ipad nieuw
  2. Ipad doorschakelen
  3. Ipad tekst
  4. Ipad links
  5. Ipad producten
 9. Iphone shop
  1. Iphone shop
 10. Mogelijkheden
  1. Betaalsystemen
  2. Internetkassa
  3. Koppeling met Exact
  4. Koppeling met EBoekhouden
  5. Koppeling met osFinancials
  6. Koppeling met SW Retail
  7. Koppeling met Snelstart
  8. Overzicht koppelingen via mijnWinkel
  9. Staffelkortingen
 11. Tips en Handigheidjes
  1. Acties
  2. BTW
  3. Javascript
 12. Vragen vooraf
  1. Algemene voorwaarden
  2. KvK inschrijving benodigd?
  3. Powered by mijnWinkel
  4. Wet verkoop op afstand
 13. Vragen over de techniek
  1. Besturingssystemen en browsers
  2. Techniek achter mijnWinkel
 14. Vragen over de lay-out
  1. Blokken links,midden,rechts
  2. Voorwaarden blokken
  3. Eigen layout productlijst
  4. Gebruik skin
  5. CSS editor
  6. Layout betaalmethode
  7. Release 3.5
  8. Eigen layout meerinfo
  9. Instellen Productlijst
  10. Instellen Meerinfo
 15. Vragen over afbeeldingen
  1. Beheer productplaatjes
  2. Verschillende afmeting
  3. Instellen Plaatjes
 16. Vragen over zoeken en navigatie
  1. Achterliggende zoektechniek
  2. globalsearch
  3. Meerdere menu\'s
  4. Menu en filter
  5. Rechtstreeks linken
  6. Selecties maken
  7. Uitgebreid zoeken
 1. Winkel optimaliseren
  1. 12Return
  2. 404
  3. Admarkt
  4. Advanced backoffice
  5. Affiliate4you
  6. Andere talen
  7. Backoffice connector
  8. Beslist.nl
  9. Bestelknop approval
  10. Beveiligd bestelprocess https
  11. Blog
  12. Broodkruimelpad
  13. BTW EU
  14. Cadeaubonnen
  15. Canonical url
  16. Ciao
  17. Daisycon
  18. DHL
  19. Donatie
  20. eWarehousing
  21. Facebookshop
  22. Fashionchick.nl
  23. Google AdWords
  24. Google Analytics
  25. Google check pagina
  26. Google check producten
  27. Google check sitemap
  28. Google check xml
  29. Google check 404
  30. Google shopping
  31. Google zoekmachine
  32. HTML sitemap
  33. Rich Snippet
  34. Keendelivery
  35. Kelkoo
  36. Keuze afleveradres
  37. Kieskeurig
  38. Koopkeus
  39. Koopzeker
  40. Kortingscodes
  41. Laposta
  42. Mailchimp
  43. Marktplaats
  44. Mopinion
  45. Myaccount
  46. Optimalisatie meerinfo scherm
  47. Q-Invoice
  48. Redirects
  49. Remarketing tag Google
  50. Reviewmeter
  51. Robots.txt
  52. RSSFeed
  53. Beveiliging
  54. Schone url
  55. Sendcloud
  56. Social media blok
  57. Sitemaps
  58. Statistieken webwinkel
  59. Subpagina's
  60. Tradetracker
  61. Twenga
  62. Twitter
  63. UDesk
  64. Automatisch aanmaken pages
  65. URL opties
  66. Userlike
  67. Vakantiepunten
  68. Vergelijk.nl
  69. Verticale slider
  70. Volgorde bestellingen
  71. Webwinkelkeur
  72. Sortering bestellingen
  73. Zoekoptimalisatie via Google
 2. Winkel beheren
  1. Backoffice koppeling
  2. Beheren emailaddressen
  3. Cookiebeleid
  4. Cookiewetgeving
  5. Dynamisch ophalen klantgegevens
  6. Dynamisch klantgegevens ophalen
  7. Dynamisch ophalen skins
  8. Externe orderstatus update
  9. Favorietenlijstje
  10. Kassasysteem
  11. Koppeling met Exact
  12. MyParcel
  13. Onderwater Login
  14. Online Verzendservice PostNL
  15. Orderbeheer
  16. PostNL
  17. PostNLCheckout
  18. Reeleezee
  19. Reeleezee nieuw
  20. Sisow Esend
  21. Track and Trace
  22. Van de Scheur Logistiek
  23. Voorraadbeheer (algemeen)
  24. Voorraadbeheer buiten mijnWinkel.nl om
  25. Verzendmethoden PostNL
  26. Winkelwagen delen
  27. Winkelwagen delen
  28. XML orderdocument
  29. OvergangBuckaroo3.0
Eigen layout (technisch)
Handleidingen
Nieuwsbrieven