De wet verkoop op afstand#

Op 1 februari jongstleden is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Deze wet zal ook consequenties hebben voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 7 werkdagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. Op de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot drie maanden voor iedere transactie. Duidelijk is dat de wet praktische consequenties kan hebben voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn.

De tekst van de wet is beschikbaar op www.overheid.nl ( zoek naar Staatsblad 617)

Algemene informatie die over de wet vindt u op www.justitie.nl

Onderstaand vindt u de eisen die worden gesteld aan de leverancier wat betreft de informatieplicht. Daarnaast wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.

Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs;
 • de wijze van betaling en van levering;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.

Herroepingrecht consument
Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Overige bepalingen
Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor http://www.justitie.nl

Uitzonderingen
De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

bron: ecp

Ask a question
General Help

 1. Welcome to myShop
 2. Search
 3. Keywords
 4. Print Manuals

 1. Subscriptions
   1. Affiliateshop
   2. VAT
   3. Terms and conditions
   4. Basic web shop
   5. Checkout only Basic
   6. Checkout only Professional
   7. Enterprise order system
   8. Extend subscription
   9. Order System regular customers
   10. Payment periods & discounts
   11. Professional Startup description
   12. Professional web shop
   13. Second webshop
   14. Terminate subscription
   15. Types of subscriptions
   16. To log in or not to log in?
   17. Customer management
   18. Affiliate
   19. Affiliate module
   20. Affiliate marketing
   21. Professional order system
 1. Payment
  1. Afterpay
  2. Beschikbare betaalsystemen
  3. Buckaroo
  4. Directe betaalmethoden
  5. docdata payments
  6. Electronische facturen rechtsgeldig?
  7. Internetkassa (ABN AMRO)
  8. Icepay
  9. iDEAL algemeen
  10. iDEAL ABN AMRO
  11. iDEAL ING bank
  12. iDEAL Rabo bank Professional
  13. iDEAL Mollie
  14. Klarna
  15. Multisafepay
  16. Ogone
  17. Omnikassa Rabobank
  18. PayPal
  19. Sisow
  20. Vemt
  21. Online betaalmethoden
 1. IPad Shop
  1. Ipad nieuw
  2. Ipad doorschakelen
  3. Ipad tekst
  4. Ipad links
  5. Ipad producten
 1. IPhone Shop
  1. Iphone shop

Recent News

 1. Cookies Law

My Shop

 1. Welcome
  1. Email Managment
   1. Management email addresses
   2. E-mail to more than one person
  2. Authorization
  3. Language
   1. Other languages
  4. DNS
   1. Use own subdomain
   2. Can I join my domain and email with myShop.com ?
   3. I see a white screen after set the DNS
 1. Pages
  1. Pages
  2. Header
   1. Add and modify the Logo
   2. Personal logo with address data
   3. How can I create the main menu?
  3. Blocks
   1. Blocks
   2. Speed up the shop
   3. How do I get text information in a page ?
   4. How I can edit a menu of the products ?
   5. Different menus of products
   6. How I can add YouTube videos on my Shop ?
   7. How I can add Social Media buttons ?
   8. Facebook Like Button
   9. Facebook Like Box
   10. Facepile
   11. Twitter Feeds
   12. Sitemaps
   13. Sitemaps No Pages
  4. Skins
   1. CSS Editor
    1. CSS Editor
   2. Layout and skins
   3. Edit skin
   4. Customize skin
   5. How do I set the layout of my shop?
  5. Tips
   1. Taylor search window
 1. Products
  1. Product List
   1. How do I put my products in the store?
   2. Change some fields
   3. Wizard
   4. Field names in product list
   5. Leave out fields in the product list
   6. Show product groups
   7. To layout fails
   8. Product lists and groups
   9. ProductList Copy and Menu Child
   10. Check url from Productlist
   11. Management product list
   12. Product List Data
    1. Product list upload failure
    2. Product list fails to appear
    3. Collect productlist externly
    4. Automatic uploading of product lists
    5. Collect dynamically customer data
   13. Productlist without layout
   14. Maximum number of products
  2. More Info
   1. Extra images
   2. Text in the \'more info\' screen
   3. Hyperlinks in more info screen
  3. Order settings
   1. Proposal system
   2. Remove the Popup
  4. Search
   1. Extended searching
   2. Speed up the shop
   3. URL-selection
  5. Price
   1. Show \'strike through\' prices
   2. Currency sign in the shop
  6. Variations
   1. Product Variations
  7. Related Products
   1. Related products and accessoires
  8. Tips
   1. Hyper links in product list
   2. Dummy article
   3. Custom Layout
    1. Create Own Layout
    2. Adjust layout product list
    3. Own layout screens
   4. Sort data
 1. Google
  1. Google Check
  2. Search engine
  3. My webshop and Google
  4. I can not verify my site with Google
  5. Google Overview
  6. Google Add Sitemap
  7. Google extra settings
   1. Attract visitors
 1. Order Process
   1. Sequence order process
  1. Shopping Cart
   1. Internet checkout only
   2. No products in shopping cart
   3. What is NaNNaNNaN in my shopping cart?
   4. Promotions
   5. Promotions
    1. Level discount
    2. Level discounts
  2. Address Data
   1. Have the terms of delivery accepted
  3. Shippings
   1. Order collection by customers
   2. Product delivery
  4. Payments
   1. Payment Methods
    1. Available payment systems
    2. Assurepay
    3. Bridgetools
    4. Buckaroo
    5. Checkout only ABN AMRO
    6. docdata payments
    7. Direct Payment methods
    8. Icepay
    9. iDEAL
    10. iDEAL Algemeen
    11. iDEAL ABN AMRO
    12. iDEAL ING bank
    13. iDEAL Postbank
    14. iDEAL Rabobank Lite
    15. iDEAL Rabobank Professional
    16. iDEAL Virtuele Kassa
    17. iDEAL Mollie
    18. My iDEAL link does not work
    19. Multisafepay
    20. Ogone
    21. Standard links for online payment
    22. Payment online
   2. Tips
    1. Payment methods to be integrated?
    2. PayPal
    3. Electronic invoice legal?
  5. Confirmation
   1. No order confirmations
   2. Disable warning
  6. Tips
   1. Adjusted order process
   2. Website integration with frames
   3. Website integration with i-frames
   4. Produce an order
   5. Definition of the \'back\' key
 1. Customers
  1. Customer management
 1. Connections
  1. General
   1. Google Analytics
   2. Google AdWords
   3. Supplier
   4. Link with King
   5. Statistics web shop
   6. Twenga
   7. Link with Exact
  2. Own Connections
 1. Order and Reviews
  1. Order Managment
   1. Fax orders
   2. Invoices and vouchers
   3. Back office link
   4. Link with backoffice (technical)
   5. Order management
   6. XML order document
   7. Printing order confirmation
  2. Reviews
  3. Export Orders
  4. Manage Authorizations
  5. Collect Data Externally
  6. Renumber Orders
  7. Own Layout

FAQ

 1. Frequently asked questions (FAQ)
 2. Questions to start with
  1. Chamber of Commerce subscription?
  2. Competitors of myShop
  3. Do I have to pay VAT?
  4. Law selling by the internet
  5. myShop banner
  6. Own domain
  7. Powered by myShop
  8. What is myShop?
  9. What is a product list?
  10. Who are we
  11. Preview myShop
  12. I do not have Excel
  13. How to create a product list with Excel?
  14. How to prevent copying
  15. Questions about subscriptions
   1. Which subscription is right for me ?
   2. I want to register, Do I need to rebuild the shop ?
 3. Questions about pictures
  1. How do I put images in my shop ?
  2. Image Maintenance
  3. Where are my pictures?
  4. Missing pictures
  5. More pictures on one line
  6. Multiple points of view
  7. Pictures in overview
  8. I get no pictures
  9. Different sizes
  10. How do I get images in my productlist ?
  11. How I can add a product picture in the order process?
 4. Questions about search
  1. Search options
  2. Background information about search technology
  3. Create deep links
  4. Direct link
  5. Select
 5. Questions about setup my shop
  1. Checklist to set up web shop
  2. Get my shop on-line
  3. Integration of own site
  4. Integration of own site (basic knowledge)
  5. Instructions for site integration
  6. Web shop setup
 6. Technical questions
  1. myShop technology
  2. System messages
  3. Browser related problems
  4. myShop on CD-ROM?
  5. myShop and cookies
  6. Javascript
  7. Personal parameters
  8. statistics404

Custom layout (technical)
Manuals
Newsletters